Arbejdsforhold og miljøpræstation hos 444 studios' leverandører sikres med Sedex - Smeta Audit

SMETA er verdens mest udbredte revision. Virksomheder bruger SMETA til at forstå og foretage forbedringer af arbejdsforhold og miljøpræstationer i deres virksomhed og forsyningskæde.

 • SMETA-revisionen er designet til at hjælpe med at beskytte arbejdere mod usikre forhold, overarbejde, diskrimination, lav løn og tvangsarbejde.
 • SMETA er en revision, som hjælper os med at forstå standarder for arbejdskraft, sundhed og sikkerhed, miljøpræstationer og etik inden for vores egen drift eller hos en leverandør.
 • Audits leveres af et af Sedex' godkendte revisorfirmaer og her får vi eller vores leverandør en korrigerende handlingsplan for at hjælpe med at forbedre ydeevnen på disse områder.

Helt lavpraktisk vil sige at: Sedex SMETA Audit laver undersøgelserne på virksomheders vegne, blandt andet for os. Vi modtager en årlig rapport, som kan fortælle os om produktionsvirksomheden overholder love og retningslinjer. Det er naturligvis kun muligt at fortsætte vores produktion hos virksomheden såfremt de overholdes.

Mit Sedex – Smeta Audit werden die Arbeitsbedingungen und die Umweltleistung bei 444 Studiolieferanten sichergestellt

SMETA ist das weltweit am weitesten verbreitete Audit.Unternehmen nutzen META, um Arbeitsbedingungen zu verstehen und zu verbessern
Umweltleistung in ihrem Unternehmen und ihrer Lieferkette.

 • Das SMETA-Audit soll zum Schutz der Arbeitnehmer beitragen
  gegen unsichere Arbeitsbedingungen, Überstunden, Diskriminierung, niedrige Löhne usw
  Zwangsarbeit.
 • SMETA ist ein Audit, das uns hilft, Standards für zu verstehen
  Arbeit, Gesundheit und Sicherheit, Umweltleistung und Ethik
  in unserem eigenen Betrieb oder bei einem Lieferanten.
 • Audits werden von einer von Sedex zugelassenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchgeführt. Dabei erhalten wir oder unser Lieferant einen Korrekturmaßnahmenplan, um die Leistung in diesen Bereichen zu verbessern.

  Kurz gesagt bedeutet das: Sedex SMETA Audit führt die Untersuchungen im Auftrag von Unternehmen durch, auch für uns. Wir erhalten jährlich einen Bericht, der uns Aufschluss darüber gibt, ob die Produktionsfirma Gesetze und Richtlinien einhält. Eine Weiterführung unserer Produktion im Unternehmen ist selbstverständlich nur unter deren Einhaltung möglich.